Powitanie wiosny

W poniedziałek 21.03.2022r. uczniowie klas 1-3 uroczyście powitali WIOSNĘ. Kolorowy przemarsz naszych uczniów, połączony z topieniem Marzanny został udokumentowany na zdjęciach.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa