Pomagamy, działamy i poszerzamy wiedzę z UNICEF!

Uczniowie naszej szkoły, często wspierani przez rodziców, aktywnie włączają się w działania patrona szkoły. Warto zaznaczyć, że akcje edukacyjne organizacji UNICEF Polska sprzyjają nie tylko kształtowaniu postawy wrażliwości, szacunku i otwartości, ale też wspierają kreatywność naszych uczniów. Za entuzjazm wszystkich działaczy klasowych i samorządowych, za niespożytą energię i pomysłowość dziękują opiekunki Samorządu Uczniowskiego – pani Małgorzata Łukasik oraz pani Wioletta Świetlik – Czupryńska.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa