PÓŁKOLONIA ZIMOWA

W dniach 31.01. – 04.02.2022r. – planujemy zorganizować półkolonię zimową dla uczniów kl. I – III.
Zapisy w sekretariacie przy ul. Dubois 38 lub E. Plater 20
Koszt półkolonii 300 zł.
Wpłaty wraz z kartą kwalifikacyjną należy dokonać do 12.01.2022r.

Warunkiem zakwalifikowania jest złożenie karty kwalifikacyjnej i dokonanie wpłaty.

Karta kwalifikacyjna.

Proponowany program.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa