Pokaż swój talent II – wyniki konkursu

Dnia 26.03.2021r o godz 11.00 odbyło się spotkanie Jury konkursu Pokaż swój talent II, miło mi przekazać informację, że spośród prawie 40 różnych talentów m.in :

  • śpiewu, tańca : hip hop, akrobatyczny, recytacji,
  • tworzeniu : rysunku, obrazu, pocztówek, fotografii, animacji,
  • gry na: saksofonie, skrzypcach, flecie poprzecznym, perkusji, keyboardzie, fortepianie,
  • równocześnie dwóch talentów,

Jury postanowiło co następuje:

1 miejsce
Lena Sikora SP 37
Aleksandra Juchniewicz SP 68

2 miejsce
Paulina Czajkowska „Klub Skolwin”
Adam Kawecki SP 59
Patrycja Baczyńska SP 59

3 miejsce
Emma Lobo LO z Oddziałami Integracyjnymi
Martyna Bożko SP54

wyróżnienia otrzymują
Marianna Ciurzyńska LO4
Amelia Zarębska SP1
Adam Woch LO4
Karolina Hałasa SP37
Julia Świstek SP10

Jednocześnie informujemy, że ze względu na sytuację w kraju, dyplomy i nagrody rzeczowe będzie można odbierać osobiście w sekretariacie szkoły SP11 od 12.04.2021r. w godz od 8 do 14.30

nauczyciel odpowiedzialny za konkurs
Julita Kawecka-Typek

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa