W roku szkolnym 2023/2024 w klasach 1-3 będą obowiązywały następujące podręczniki do religii:

Klasa I
„Pan Bóg jest naszym Ojcem” część 1 i 2.
Redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań.

Klasa II
„Chcemy poznawać Pana Jezusa” część 1 i 2.
Redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań.

Klasa III
„Pan Jezus nas karmi” część 1 i 2.
Redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań.