Płatność za obiady

Drodzy Rodzice,
płatności za obiady za miesiąc maj będą przyjmowane w godz. 8:00 – 13:00 w terminie 25.04 – 29.04.2022r. w kwocie 85,00 zł ( 17 dni x 5,00zł).

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa