Pasowanie na ucznia szkoły

29 października, w niezwykle podniosłej atmosferze  odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia naszej szkoły. Pierwszoklasiści w obecności pocztu sztandarowego złożyli ślubowanie, podczas którego pani dyrektor Małgorzata Nermend dokonała symbolicznego pasowania wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 11”.

Zdjęcia z pasowania na ucznia szkoły, zostały przeniesione do galerii strony. Zachęcamy do ich obejrzenia.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa