Pasowanie na czytelnika

W dniach 6 i 11 maja odbyło się pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych: 1A,1B i 1C. Z powodu wymogów sanitarnych w tym roku szkolnym wyjątkowo miało miejsce nie – jak zazwyczaj- na sali gimnastycznej, ale w salach lekcyjnych, co jednak ułatwiało nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dziećmi. Na uroczystościach obecna była Pani Dyrektor, wychowawczyni klasy i nauczycielka biblioteki.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach wprowadzających w świat książki i czytelnictwa, złożyły ślubowanie i zostały pasowane na czytelników. Otrzymały Wyprawki Czytelnicze z projektu Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. Każda klasa otrzymała  również pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek od Rady Rodziców. Następnie dzieci z ogromnym zaangażowaniem udały się do biblioteki, by po raz pierwszy samodzielnie wypożyczyć książkę. GRATULUJEMY!

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa