W lutym i marcu odbyło się pasowanie na czytelników klas pierwszych: 1a, 1b,1c i 1d. W każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia wprowadzające dzieci w świat książki i biblioteki. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie zostali pasowani na czytelników. Każdy otrzymał wyprawkę czytelniczą z projektu Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”, a każda klasa dostała okolicznościowy dyplom i słodki upominek od Rady Rodziców. Wszyscy nowi czytelnicy z chęcią wypożyczali książki, wybierając spośród wielu nowych pozycji zakupionych z dotacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zachęcamy Rodziców do czytania razem z dziećmi i pielęgnowania bezcennego zainteresowania książką.