PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W dniach 21 i 26 stycznia odbyło się pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych: 1A, 1B i 1C. Najpierw dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach wprowadzających w świat książki i czytelnictwa, następnie złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane na czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie otrzymali Wyprawki Czytelnicze z projektu Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. Każda klasa otrzymała również pamiątkowy dyplom oraz słodki upominek od Rady Rodziców. W końcu z ogromnym entuzjazmem dzieci udały się do biblioteki wypożyczyć swoją pierwszą lekturę. Prawie wszyscy wypożyczyli dodatkowo jeszcze jedną książkę. Przed nami ferie, więc zachęcamy Rodziców do czytania razem z dziećmi. GRATULUJEMY:)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa