„Paczka dla zwierzaczka” i „Szlachetna paczka”

Uwrażliwiając na potrzeby innych, ucząc empatii, pokazując jak można pomagać ludziom i zwierzętom w miesiącu grudniu prowadzimy obie akcje zapraszając do nich naszych uczniów i ich rodziców.
Zawsze aktywnie, bardzo chętnie i hojnie w nich uczestniczycie, czym przyczyniacie się do pięknych chwil, kiedy możemy wręczyć pani Teresce paczkę a  futrzanym pupilom smakołyki i zebrane zabawki, by dni w schronisku milej im mijały nim znajdą swojego właściciela.

Pięknie dziękujemy za pomoc i wsparcie w obu naszych zbiórkach.
Mały Samorząd Uczniowski

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa