Oświata szafuje dla Ingi – wyniki zbiórki

Przedstawiamy wyniki zbiórki dla Ingi – dziękujemy Naszym uczniom, którzy włączyli się w akcję.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa