Organizacja zajęć on-line

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
od poniedziałku 26.10.2020r. do 8 listopada 2020r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII SP. W tym czasie będą prowadzone lekcje wyłącznie w formie zdalnej.

Podstawową formą kontaktu nauczyciela z uczniami są zajęcia prowadzone on-line z wykorzystaniem usługi google meet. Zajęcia rozpoczynają się zgodnie z planem lekcji klasy. W godzinie rozpoczęcia lekcji (+/- 5min) nauczyciel wysyła (na podane przez uczniów adresy e-mail) link połączenia do lekcji wideo (w tym czasie uczniowie logują się do skrzynek pocztowych i oczekują wiadomości od nauczyciela. Po otrzymaniu wiadomości, klikają na link połączenia). Nauczyciel zdalnie sprawdza obecność uczniów.

Problemy związane z uzyskaniem połączenia proszę zgłaszać wychowawcy klasy.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa