Opłaty za obiady – marzec 2021r.

Obiady – Marzec 2021
23 dni x 5 zł = 115 zł
PŁATNE W KASIE SZKOŁY PRZY UL. EMILII PLATER 20
W TERMINIE od 19.02.2021r. do 26.02.2021r.
w godz. 8:00 – 13:00

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa