Opłaty za obiady

W związku z powrotem dzieci do nauki stacjonarnej, stołówka szkolna od 17.05.2021r. wznawia sprzedaż obiadów uczniom. W celu ustalenia dokładnej kwoty z uwzględnieniem odpisów za niewykorzystane obiady prosimy kontaktować się z kasą szkoły.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa