Opłata za obiady w miesiącu LISTOPAD 2022r. wynosi 120,00 zł (20 dni x 6,00zł). Wpłatę za obiady należy uiścić w kasie szkoły (budynek przy ul. Emilii Plater 20) w godz.8:00 – 13:00 lub bezpośrednio na konto szkoły:

18 1020 4795 0000 9902 0498 6115

w terminie: od 21.10.2022r. do 28.10.2022 r.