Opieka świetlicowa

Szanowni Państwo,
14 oraz 15 października dla uczniów klas 1-8 nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne, przewidziana jest wyłącznie opieka świetlicowa dla uczniów klas 1-3, która będzie realizowana w budynku przy ul. Dubois 38. W tych dniach stołówka nie będzie wydawała obiadów.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa