Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II

30 marca br. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II. Wzięło w niej udział 8 uczniów naszej szkoły z klas V – VIII. Tytuł LAUREATA otrzymała Nadia Majchrzak, zyskując 214/240 punktów. W Olimpiadzie z całej Polski uczestniczyło ponad 1200 uczniów.
Pozostali nasi uczniowie otrzymali bardzo wysokie noty uzyskując dyplom uznania. Nadii i wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy.

ks. Grzegorz Medoń

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa