Nauczanie hybrydowe w klasach 1-3

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego (tydzień w szkole/ tydzień nauczania on-line):

w tygodniu 26.04.-30.04.2021 r. do szkoły przychodzą klasy: 1a, 1c, 2a, 2c, 3b, 3c
w tygodniu 04.05.-07.05.2021 r. do szkoły przychodzą klasy: 1b, 1c, 2b, 2d, 3a, 3d

Świetlica będzie otwarta tylko dla dzieci, które w danym tygodniu przychodzą do szkoły.

Odpisy za niewykorzystane obiady zostaną naliczone automatycznie, o nieobecności dziecka prosimy informować Kasę szkoły.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa