Drodzy Rodzice,
w roku szkolnym 2023/2024 planujemy stworzyć oddziały sportowe na poziomie klas IV o profilu:

  • Piłka nożna chł. / Piłka siatkowa dz.
  • Piłka koszykowa dz. / Żeglarstwo dz., chł.

Zajęcia sportowe i testy odbywają się w sali gimnastycznej budynku przy ul. Dubois 38.

Harmonogram zajęć sportowych w kl. III:

Piłka siatkowa, żeglarstwo
27.02.2023r. – 17.03.2023r.

Poniedziałki:

  • klasy 3b i 3d w godz. 11.15
  • klasy 3a i 3c w godz. 12.15

Piłka koszykowa
06.03 – 05.06.2023r.

Poniedziałki:

  • klasy 3b i 3d godz. 12.15 – 13.00
  • klasy 3a i 3c godz.16.10 – 16.55

Testy sprawnościowe do klasy IV

Piłka siatkowa, żeglarstwo
20.03.2023r. godz. 11.15–13.00, 16.30–17.00
Piłka nożna
20.03.2023r., godz. 16.30
Piłka koszykowa
20.03.2023r. godz. 12.15 kl. 3b, 3d, godz. 16.10, kl. 3a, 3c

Adres rekrutacji elektronicznej:

https://nabor.pcss.pl/szczecin

Terminy rekrutacji:
08.03 – 17.03.2023 – złożenia wniosku o przyjęcie do klasy IV sportowej,
16.03 – 24.03.2023 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej;
27.03.2023, godz. 12.00 – podania do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
12.04.2023, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych;
13.04 – 14.04.2023, godz. 15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka szkole, do której zostało zakwalifikowane – w formie pisemnego oświadczenia;
17.04.2023, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klasy IV sportowej;