Drodzy Rodzice,
w roku szkolnym 2023/2024 planujemy stworzyć oddziały sportowe na poziomie klas I o profilu:

  • Piłka nożna chł. /Piłka siatkowa dz.
  • Żeglarstwo

Zajęcia sportowe i testy odbywają się w sali gimnastycznej budynku przy ul. Dubois 38.

Harmonogram zajęć sportowych w zerówkach:

Piłka siatkowa, żeglarstwo
2.03.2023, 9.03.2023 godz. 9.30 – 10.30

Testy sprawnościowe do klasy I

Piłka siatkowa, żeglarstwo
13.03.2023 r. godz. 15:00
15.03.2023 r. godz. 15:00


Piłka nożna
13.03.2023 r. godz. 16:30
15.03.2023 r. godz. 16:00

Adres rekrutacji elektronicznej:

https://nabor.pcss.pl/szczecin

Terminy rekrutacji:
06.03 – 22.03.2023 – złożenia wniosku o przyjęcie do klasy I sportowej,
08.03 – 15.03.2023 – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I sportowej;
16.03.2023, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej;
22.03. – 31.03.2023 – Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wniosków o przyjęcie do klasy I i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
12.04.2023, godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych;
13.04 – 14.04.2023 godz. 15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka szkole, do której zostało zakwalifikowane – w formie oświadczenia;
17.04.2023 godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I sportowej;