Nauka zdalna w klasach I-VIII

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
od poniedziałku 20.12.2021r. do 09 stycznia 2022r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej.

Uczniowie klas I-VIII będą realizowali naukę zdalną w oparciu o Platformę Zdalnego Nauczania SP11 oraz usługę google meet (zajęcia on-line) zgodnie z planem lekcji opublikowanym na PZN.

Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi PZN:
instrukcja obsługi

Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa