Nauka zdalna w klasach 5-8

Szanowni Państwo,
od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br. wszyscy uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych będą mieli zajęcia w formie zdalnej. Przedszkolaki i uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa