Nauczanie zdalne w klasach 1-8

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
od poniedziałku 22 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych.

Do 11 kwietnia 2021r. treningi w oddziałach sportowych realizowane są formule on-line.

W SP11 uczniowie realizują naukę zdalną w oparciu o Platformę Zdalnego Nauczania SP11 oraz usługę google meet (zajęcia on-line) zgodnie z planem lekcji opublikowanym na PZN.
Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi PZN:
instrukcja obsługi

W okresie zawieszenia zajęć w szkole, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, w szkole może zostać zorganizowana opieka świetlicowa. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Oddziały przedszkolne funkcjonują bez zmian.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa