W poniedziałek, 16.10.2023 r., w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnionym, 192 pedagogom.

Nagrody wręczał Prezydent Piotr Krzystek, a w uroczystości wziął również udział Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty Jerzy Sołtysiak.

Wśród grona wybitnych pedagogów znalazły się Joanna Stelmaszyk-Subzda oraz Anna Pusz z SP11, którym towarzyszyła Dyrektor szkoły p. Małgorzata Nermend.

Naszym nauczycielom życzymy wytrwałości i jeszcze wielu takich nagród.

Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej.

Święto to upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.