„Model przestrzenny DNA” – wyniki konkursu

Jury czyli nauczyciele naszej szkoły spośród wielu prac  uczniów klas ósmych  wyłonili te najciekawsze.

Oceniana była poprawność, kreatywność oraz wykonanie.

  1. Miejsce : Paulina Kucio kl. 8e
  2. Miejsce : Paweł Rychwiński kl. 8a
  3. Miejsce : Cyprian Knobbe kl. 8e

Wyróżnienia:

  1. Amelia Lewicka kl. 8b
  2. Majchrzak Nadia kl. 8a
  3.  Victoria Stelmaszyk Subzda kl.8a

Wszystkim uczestnikom dziękujemy a laureatom gratulujemy.

Nauczycielka biologii: Joanna Stelmaszyk Subzda

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa