Miłosne Wyznania VII – wyniki konkursu

W dniu 28.02.2022r. odbył się w naszej szkole konkurs wokalny Miłosne Wyznania VII. Jury konkursowe podjęło decyzję i przyznało tylko :

I miejsce
Michalina Szczepanik z SP nr 11 w piosence „czerwone jabłuszko”.

Po odbiór dyplomu i nagrody zapraszamy osobiście do sekretariatu szkoły SP11 w godz od 8 do 14.30 od 04.03.2022r.

nauczyciel odpowiedzialny za konkurs
Julita Kawecka-Typek

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa