„Ludzie z pasją” – wyniki konkursu

„Ludzie z pasją”,  Edycja II – Życie i działalność Zofii Jerzmanowskiej, konkurs chemiczno-plastyczny przeprowadzony zdalnie dnia 29.10. 2021r. w  Szkole Podstawowej nr 11, został rozstrzygnięty:

I miejsce
KSENIA ŁAJKOSZ Szkoła Podstawowa nr 10

II miejsce
PIOTR CYRULEWSKI
Szkoła Podstawowa nr 47

III miejsce
NATALIA TARNOWSKA Szkoła Podstawowa nr 11

UWAGA !!!
Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się osobiście do sekretariatu szkoły SP11 od 08.11.21r. w godzinach 8.00-14.30.

Nauczyciel plastyki Małgorzata Łukasik
Nauczyciel chemii Julita Kawecka-Typek

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa