Listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I

Szanowni Rodzice,
Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 19.04.2022 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 19.04. – 21.04.2022 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Instrukcja elektronicznego potwierdzania woli przyjęcia
Druk oświadczenia woli przyjęcia dziecka do Szkoły podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa