Uczniowie klas 4 na zajęciach techniki wykorzystując sprzęt i materiały zakupione w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” tworzyli makiety znaków drogowych oraz pudełka do ich przechowywania. Wykonane pomoce dydaktyczne samodzielnie wykonane będą bardzo przydatne do lekcji związanych z nauką przepisów ruchu drogowego.