Konsultacje kl. IV – VIII

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,

od poniedziałku 1 czerwca 2020r. organizujemy w szkole w budynku przy ulicy E. Plater 20 konsultacje dla uczniów kl. IV – VIII. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, instrukcją wejścia do szkoły oraz oświadczeniem (znajdującymi się poniżej).

Uczeń na konsultacje przychodzi z wypełnionym oświadczeniem.

Bardzo prosimy o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy na temat zachowywania się w tej dla wszystkich trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Prosimy przypomnieć dziecku, że należy często i dokładnie myć ręce, że powinny zachowywać bezpieczną odległość od nauczycieli, kolegów, koleżanek, i że powinny w odpowiedni sposób zasłaniać nos i usta w czasie kichania czy kaszlu.

Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły na konsultacje muszą mieć ze sobą własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będą mogli ich pożyczać od innych.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Nermend

REGULAMIN
Instrukcja wejścia do szkoły
Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa GIS
Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID 19 dla pracowników
Załącznik 1 – Procedura bezpieczeństwa w trakcie prowadzanych konsultacji
Załącznik 2 – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19
Oświadczenie rodziców
Konsultacje kl. IV – VIII

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa