Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 w Szczecinie p. dr inż. Małgorzata Nermend oraz
Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych (klasy III-VIII) do wzięcia udziału w konkursie Drzetowskie Kolędowanie I.

Chętnych uczestników prosimy o zgłaszanie się do dnia 16 grudnia 2023r. na adres e-mailowy:
konkursywsp11@gmail.com dołączając do zgłoszenia załącznik 1 i załącznik 2.