Koniec roku szkolnego, początkiem lata bezpiecznego!

W ramach zakończenia roku szkolnego, funkcjonariuszka z WP KMP w Szczecinie, spotkała się z uczniami klas początkowych w SP nr 11 przy ul. Dubois w Szczecinie.

Policjantka przypomniała o zasadach, których przestrzeganie jest nieodzownym elementem bezpieczeństwa zarówno nad wodą, w domu, czy podczas zabaw z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Omówiła także, jak należy się zachować i czego nie należy robić w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą oraz niebezpiecznym psem.

Bezpiecznych wakacji!!!

mł.asp. Monika Malińska/ZKS KMP

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa