Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie, pani Małgorzata Nermend zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Kolorowe okno na moje miasto – zabytki sakralne” – witraż

Konkurs skierowany do uczniów: klas IV-V oraz VI- VIII szkół podstawowych naszego województwa.
Organizator konkursu zakłada przyznanie II kategorii nagród.

Technika: witraż papierowy format: A3 maksymalnie A2.
Termin: do 20 marca 2024r. (decyduje termin dostarczenia prac).

Prace/oryginały powinny być prawidłowo podpisane i dostarczone do sekretariatu szkoły.

Konkurs posiada:
Patronat Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Patronat Wojewody Zachodniopomorskiego
Patronat Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego

Szczegółowe informacje w załączniku:

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego – witraż.

Koordynator konkursu Małgorzata Łukasik