Nasza szkoła – uczniowie i społeczność szkolna w ramach współpracy Klubu Szkół UNICEF – promuje i aktywnie działa w prowadzonych przez naszego patrona akcji edukacyjnych. Rozwija zainteresowania uczniów działaniami dotyczącymi praw dziecka i pomocy humanitarnej. www.unicef.pl

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie.