Klasa czwarta o profilu koszykówki dziewcząt

Zapraszamy dziewczęta sprawne fizycznie, dobrze się uczące, chcące zwiedzać i zawierać znajomości w kraju i za granicą. Rozwijamy sprawność fizyczną. Uczymy dzieci systematyczności, obowiązkowości oraz organizacji czasu wolnego.

Oferujemy:
– zajęcia sportowe z trenerem koszykówki,
– treningi wpisane w plan lekcji, na podstawie planu szkolenia Polskiego Związku Koszykówki,
– sprzęt sportowy,
– udział w turniejach sportowych w Polsce,
– wyjazdy na turnieje zagraniczne,
– udział w atrakcyjnych obozach sportowo – rekreacyjnych.

W sekretariacie szkoły prowadzimy zapisy do klasy 4 o profilu koszykówki. Zapraszamy !!

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa