„Kasztanowa akcja” – podsumowanie

W ramach akcji A.D. 2021 zebrano w sumie 18.443,01 kg kasztanów, to prawie 2,5 tony więcej niż w 2020r.

Informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie, Oddział ul. E. Plater 20 zebrała 597,96 kg, natomiast Szkoła Podstawowa nr 11, Oddział ul. Dubois 38 zebrała 477,60 kg, co w sumie daje ilość: 1.075,56 kg.

Szczegółowa informacja znajduje się w sprawozdaniu: „Kasztanowa akcja” – podsumowanie.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa