„Jak dobrze znasz RNA?” – rozstrzygnięcie konkursu

Pierwsza edycja konkursu biologiczno-chemicznego „Jak dobrze znasz RNA?”, przeprowadzonego zdalnie dnia 10.12. 2021r. o godzinie 12.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 została rozstrzygnięta:

I miejsce
Milena Fuszpaniak
Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi

II miejsce
Victoria Stelmaszyk-Subzda
Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u

Po odbiór nagród prosimy zgłaszać się osobiście do sekretariatu szkoły SP11 od 14.12.2021r. w godzinach 8.00-14.30.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa