Informacja dla rodziców uczniów klas 0-3

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach wolnych od zajęć tj. 1, 2 i 6 kwietnia budynek szkoły przy ulicy Dubois jest zamknięty.
W podanych dniach otwarty pozostaje budynek szkoły przy ulicy Emilii Plater 20.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa