I Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt.: „KOLOROWE OKNO NA MOJE MIASTO – ZABYTKI SAKRALNE  – WITRAŻ” objęty honorowym patronatem: Wojewody Zachodniopomorskiego, Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego został rozstrzygnięty.

Konkurs trwał od 1 lutego do 20 marca 2024 r. i był przeznaczony dla uczniów klas I – VIII szkół podstawowych całego województwa zachodniopomorskiego. 
Na konkurs wpłynęło 80 prac plastycznych – witraży z 27 szkół w dwóch kategoriach : uczniowie klas 4-5 oraz uczniowie klas 6-8.
Poziom nadesłanych prac był bardzo wysoki, kreatywność przy wykonaniu, różnorodność w doborze tematów, staranność i  precyzja świadczą o wysokich umiejętnościach uczestników konkursu. Laureaci konkursu, którzy zajęli I miejsce otrzymają nagrody ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Przyznano 22 nagrody (za I, II, III miejsce oraz 10 wyróżnień), dla wszystkich opiekunów przewidziano podziękowania – dyplomy – za przygotowanie uczniów do wykonania zadania konkursowego.

(klikając na tekst: „WYNIKI KONKURSU” zostanie otworzony dokument z wynikami)

Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 12 kwietnia 2024r. w piątek o godzinie 15.00 w Szkole Podstawowej im. UNICEF-u w Szczecinie (ul. Emilii Plater 20) sala 113.         

(prosimy o potwierdzenie przybycia, pisząc na adres: sp11@miasto.szczecin.pl)

Nagrody nieodebrane w dniu rozdania nagród za pośrednictwem poczty zostaną przesłane do końca kwietnia do szkół poza Szczecinem,  pozostałych nagrodzonych zapraszany po odbiór nagród do sekretariatu szkoły w godzinach pracy w terminie po 15.04.2024r.

Gratulacje dla uczestników i laureatów.
Dziękujemy za udział i do zobaczenia za rok

WYKAZ SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ KONKURSIE:

1.     Szkoła Podstawowa w Starym Jarosławiu
2.     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
3.     Szkoła Podstawowa w Czaplinku
4.     Niepubliczna Szkoła Podstawowa PROMYK w Szczecinie
5.     Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach
6.     Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 4 w Stargardzie
7.     Szkoła Podstawowa nr 11 w Stargardzie
8.     Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie
9.     Szkoła Podstawowa Nr 4 w  Szczecinku
10.  Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie
11.  Zespół Szkolno Przedszkolny w Cedyni
12.  Niepubliczna Szkoła Podstawowa LEGATO w Szczecinie
13.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach
14.  Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Polanowie
15.  Zespół Szkół –Przedszkolnych w Rąbinie
16.  Szkoła Podstawowa nr 48 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Szczecinie
17.  Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie
18.  Szkoła Podstawowa im. Jana Kusocińskiego w Suchoniu
19.  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach
20.  Szkoła Podstawowa im. 5-go Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Dziwnowie
21.  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marianowie
22.  Szkoła Podstawowa w im. I Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Chrapowie
23.  Szkoła Podstawowa w Długołęce
24.  Szkoła Podstawowa im. ppor  Ryszarda Kuleszy w Pomianowie, Białogard
25.  Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie
26.  Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie
27. Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim