Harmonogram płatności za obiady

Obiady listopadowe:  Kwota wynosi 95 zł. Termin płatności 21.10.-28.10.2021 r.
Obiady grudniowe: Kwota wynosi 80 zł. Termin płatności 16.11.-26.11.2021 r.

Opłaty należy uiszczać w Kasie szkoły w godzinach 8:00 -13:00. Płatność po wyżej wskazanych terminach będzie niemożliwa.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa