Zapraszamy do udziału w grze miejskiej „Podróż do przeszłości z Sydonią”.
Wybierz się razem z nami w podróż do przeszłości i zmieńmy bieg historii. Dobra zabawa gwarantowana.

Zgłoszenia drużyn i indywidualnych uczestników przyjmujemy mailem do dnia 14.09.2023 r. do północy.
Osoby niezgłoszone mogą wziąć udział w grze pod warunkiem, że będą wolne miejsca. W grze udział może wziąć maksymalnie 200 osób. Dla uczestników, którzy ukończą grę przewidziano upominki.
Kiedy?: 16.09.2023, godz. 12.00 -15.00.
Gdzie?: przed SP nr 11 przy ul. Dubois 38.
Dla kogo?: zapraszamy wszystkich, dzieci do 8 roku życia mogą wziąć udział tylko pod opieką osoby dorosłej.

Regulamin na stronie:

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fdrzetowo-grabowo.osiedla.szczecin.pl%2fnode%2f14244&c=E,1,p1bUAWh0bGsk4Sfv_yAi4IUKsafLswODWStc2-XGA-oj57X87feJlaK9qophtki4q1YSR-40lPyEflY1vVAusLXrfhUgHFgEVZlbYHnv2cTz3ctsazh3yKQN&typo=1

Adres mailowy do zgłoszeń: sydoniavonborck2023@gmail.com.
Udział w grze jest bezpłatny, serdecznie zapraszamy.
Organizatorem wydarzenia jest Rada Osiedla Drzetowo-Grabowo.

Działanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z Programu Granty Osiedlowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.