Góra Grosza

Jest nam bardzo miło, że trud i zaangażowanie naszej szkoły zostało docenione przez organizatorów akcji „Góra Grosza”, czego efektem jest dyplom, który otrzymaliśmy.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa