Dnia 08.06.2023r. o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie Jury konkursu

„Festiwal Duetów On i Ona lub Ona i Ona VIII oraz Solistów VII”,

którego celem jest popularyzacja umiejętności wokalnych, promowanie młodych talentów oraz alternatywnych form spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz aktywizacja, zawiązywanie i utrzymywanie więzi międzyszkolnych.

Informuję, że spośród wszystkich prezentacji wokalnych Jury postanowiło przyznać tylko 1 miejsce:

I miejsce
Sandra Laskowska z SP 8

Jednocześnie informujemy, że dyplom i nagroda rzeczowa będzie do odebrania osobistego w sekretariacie szkoły SP11 od 13.06. do 16.06.2023r. w godzinach od 8.00 do 14.00.

nauczyciel odpowiedzialny za konkurs
Julita Kawecka-Typek