Erasmus+

Erasmus+ w naszej szkole!

Informujemy, że otrzymaliśmy grant w ramach programu Erasmus +, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. Wdrażany przez naszą placówkę projekt współpracy szkół (KA229) polega na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem i problemem do rozwiązania. 
Tytuł projektu: „Kreatywny uczeń w służbie społeczeństwu i środowisku. Młody Europejczyk – świadomy potrzeb społeczności i środowiska naturalnego.”
Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u
Termin realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r. 
Szkoły zagraniczne biorące udział w projekcie:

 1. 32 SU s izuchavane na chuzhdi ezici „Sv.Kliment Ohridski”, Bułgaria
 2. 1o IMERISIO GYMNASIO KARDITSAS, Grecja
 3. LICEUL STEFAN CEL MARE, Rumunia
 4. Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, Portugalia

Cele projektu:

 • budowanie świadomości wpływu dziedzictwa kulturowego, mianowicie wynalazków, na wzrost gospodarczy i spójność społeczną;  
 • rozwijanie kreatywności, samoświadomości, innowacyjności, przedsiębiorczości, tolerancji, empatii, poczucia obowiązku społecznego; 
 • aktywizowanie uczniów do uczestniczenia w życiu szkoły oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego;  
 • nabycie nowych metod, narzędzi i form pracy w zakresie doradztwa zawodowego;
 • poznanie rynku pracy kraju ojczystego i krajów partnerskich; 
 • wdrożenie kształcenia interkulturalnego i wielokulturowego; 
 • podniesienie kompetencji i kwalifikacji językowych kadry i uczniów;
 • wymiana doświadczeń w obszarze stosowania innowacji pedagogicznych.

Tematyka projektu i zaplanowane działania:
Projekt uwzględnia realizację wielu działań obejmujących tematyką takie obszary jak: wynalazki jako element dziedzictwa kulturowego (sylwetki czołowych rodzimych wynalazców oraz ich wynalazki; pozytywny wpływ wynalazków na życie człowieka, kulturę i rozwój cywilizacji; zagrożenia, jakie niesie ze sobą postęp technologiczny) , przedsiębiorczość, marketing i reklama, rynek pracy, ekologia, kultura, szkolnictwo i gospodarka krajów reprezentowanych przez organizacje partnerskie, doradztwo zawodowe, itd. 
Oprócz wielu innych miniprojektów realizowanych lokalnie, realizowany będzie nadrzędny projekt związany z tematyką wynalazków pt. „Kreatywność Czyni Świat Lepszym”. Głównym zadaniem będzie stworzenie wynalazków spełniających potrzeby osób niepełnosprawnych, ich promocja, stworzenie kampanii reklamowej, opracowanie strategii sprzedaży i planów biznesowych fikcyjnych firm stworzonych przez uczniów. W każdej szkole grupa uczniów w wieku 12-15 lat podejmie działania projektowe, weźmie udział w warsztatach plastycznych, informatycznych, przedsiębiorczości, ekologicznych, językowych, itd. Uczniowie podzieleni zostaną na zespoły odpowiedzialne za poszczególne etapy realizacji działania głównego, czyli: zapoznanie się z problemami osób niepełnosprawnych w XXI wieku, tworzenie wynalazków, ich promocja, tworzenie kampanii reklamowej i planów biznesowych.
Na spotkanie zagraniczne zawsze wyjedzie 5 uczniów z każdej szkoły, my przyjmiemy gości w kwietniu 2021 r. 
Koordynatorzy projektu: Iwona Łukaszewicz, Joanna Dudkiewicz
Nauczyciele zaangażowani w projekt to m.in.: Małgorzata Łukasik, Natalia Patan, Damian Przygoda, Joanna Stelmaszyk – Subzda, Maria Święcka, Arkadiusz Tarwid, Joanna Waleszczak

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Krótki Program Szkoleniowy dla Pracowników
w ramach projektu Erasmus+ Współpraca Szkół KA229
„Kreatywny uczeń w służbie społeczeństwu i środowisku.
Młody Europejczyk – świadomy potrzeb społeczności i środowiska naturalnego.”

Organizacja wiodąca: 32.SUICHE“St. Kliment Ohridski”

W dniach 1-7 grudnia 2019 roku p. Iwona Łukaszewicz oraz p. Joanna Dudkiewicz udały się do Bułgarii, aby wziąć udział w krótkim programie szkoleniowym, którego głównym tematem były metody i techniki wspomagające rozwój kreatywności uczniów. Szkoła goszcząca z Sofii, której kadra to w znacznej części wysoko wykwalifikowani i doświadczeni metodycy wykładający na lokalnym uniwersytecie, odpowiedzialna była za przeprowadzenie warsztatów i konferencji metodycznych oraz 9 lekcji otwartych. W mobilności uczestniczyło 8 nauczycieli z czterech krajów – Polski, Grecji, Rumunii, Portugalii. Lokalnie w działanie zaangażowało się 16 nauczycieli, w tym p. Dyrektor Nelly Kostova, wicedyrektorzy oraz lokalny koordynator projektu p. Veneta Velkova. Jako, że nasz bułgarski partner to szkoła językowa prowadząca edukację dwujęzyczną , uczestnicy mobilności mogli obserwować szereg zajęć prowadzonych w języku angielskim oraz poznać zasady funkcjonowania nauczania dwujęzycznego. Szkoła goszcząca szczyci się wysoką efektywnością pracy metodą projektu. Wielu uczniów zaprezentowało przybyłym gościom znakomite efekty swojej pracy wskazując korzyści, jakie przyniosła im realizacja powierzonych im projektów.
Uczestnicy zapoznali się ze strukturą organizacyjną szkoły, jej bazą lokalową, pracowniami, dostępnymi środkami dydaktycznymi, sposobami radzenia sobie z problemami wychowawczym, formami współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz projektami realizowanymi lokalnie i międzynarodowo.
Spotkanie zaowocowało ustaleniami dotyczącymi dalszych etapów realizowanego projektu, nawiązaniem nowych znajomości oraz wieloma pomysłami na pracę z uczniami. Nie zabrakło czasu na zwiedzenie stolicy Bułgarii oraz miasta Płowdiw, zaznajomienie się z kulturą i folklorem Bułgarii i skosztowanie specjałów kuchni bułgarskiej.

Iwona Łukaszewicz
Joanna Dudkiewicz