Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

23.05.2023r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
24.05.2023r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
25.05.2023r. – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W dniach egzaminu dla uczniów klas I-III zorganizowane są zajęcia świetlicowe, dla uczniów klas IV-VII jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych.