Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
Dzień Edukacji Narodowej tj. 14.10.2020r. (środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych ( KN art.74 ).

Tego dnia przewidziana jest wyłącznie opieka świetlicowa dla uczniów klas 1-3 (budynek przy ul. Dubois 38), których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w domu.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa