„Dziady” cz. II

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych klasa 7a na języku polskim wspólnie głośno czytała „Dziady” cz. II Adama Mickiewicza. By lepiej zrozumieć romantyczny utwór uczniowie stworzyli odpowiedni nastrój i scenografię, która pozwoliła choć w części przeżyć obrzęd dziadów. Taka lekcja na pewno pozwoli zapamiętać tekst dramatu oraz jest dobrą okazją do przełamywania lęku przed głośnym czytaniem. W związku z tym dziś można było usłyszeć wydobywające się z sali numer 209 słowa: „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie”.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa