Szanowni Rodzice,
Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 • Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośrednio w swoim przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Zasady:
Dyżur wakacyjny w roku 2023 będzie przebiegał wg następujących zasad:

 • Czas pracy przedszkola – ,,rok szkolny” w przedszkolach będzie trwał do 23 czerwca 2023 r.
 • W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek, lecz wyłącznie dla dzieci z placówek macierzystych.
 • Dyżur wakacyjny w roku bieżącym będzie organizowany w każdym przedszkolu oraz w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w terminie od dnia 31.07.2023 r. do dnia 31.08.2023 r.- pełnych 5 tygodni.
  UWAGA! W kolejnych latach wg powyższego wzoru naprzemiennie – w 2024 r. – w lipcu; w 2025 r. – w sierpniu, itd.
 • Z dyżurów będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 • We wszystkich przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych będą obowiązywały te same zasady i terminy zapisów.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny będzie ,,karta zgłoszenia”, którą będzie wydawało przedszkole macierzyste.

Zgłoszenie dziecka na pobyt wakacyjny przebiegać będzie wg następującego harmonogramu:

 • od 01.02-10.02.2023 r. – przyjmowanie od rodziców ,,kart zgłoszeń” na dyżur wakacyjny
 • 27.02.2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyj tych na dyżur wakacyjny
 • Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny będą zobowiązani uiścić opłaty związane z pobytem dziecka w okresie wakacyjnym zgodnie z ,,Regulaminem odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu”, który obowiązuje w danym przedszkolu. W treści przelewu należy wpisać ,,opłata za żywienie/pobyt na dyżurze wakacyjnym imię i nazwisko dziecka”.
 • Rodzic będzie miał obowiązek poinformowania dyrektora placówki o rezygnacji z korzystania z dyżuru wakacyjnego do 09.06.2023r.

Decyzję o organizacji pracy placówki w okresie dyżuru, uwzględniając realne potrzeby i możliwości, podejmuje dyrektor przedszkola.

PODSUMOWUJĄC:

 • Od dnia 31 lipca 2023r. do dnia 31 sierpnia 2023r. – DYŻUR WAKACYJNY – praca placówek w trybie wakacyjnym przez okres 5 tygodni.
 • Od dnia 26 czerwca 2023r. do dnia 28 lipca 2023r.- PRZERWA WAKACYJNA obowiązująca we wszystkich placówkach.
 • 01 września 2023r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024.

TERMINY:

 • od dnia 01.02.2023r. – 10.02.2023r. – termin składania przez rodziców ,,kart zgłoszeń” na dyżur wakacyjny.
 • 27.02.2023 r. – podanie przez Dyrektorów do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.

DOKUMENTY