Doradztwo zawodowe dla uczniów klas 8

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Szczecinie zaprasza na konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas 8. Podczas indywidualnych konsultacji doradca zawodowy:
– pomaga wybrać typ i profil klasy w szkole ponadpodstawowej, określić możliwości wyboru ścieżek edukacyjnych;
– diagnozuje, analizuje i ocenia predyspozycje, umiejętności, zainteresowania oraz możliwości nauki w poszczególnych typach szkół.

Wizytę w PPP nr 3 umawia się telefonicznie, dzwoniąc pod nr telefonu: 91 422-78-83.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa