Dni Świata

Ostatni tydzień nauki stacjonarnej upłynął nam pod hasłem: Dni Świata. W tym czasie uczyliśmy się i bawiliśmi. W klasach 0-III połączyliśmy lekcje geografii z poznawaniem kultury innych krajów. Każda klasa przeniosła nas w inne miejsce. Nie zabrakło też śpiewu, tańca i lokalnych przysmaków. Wszystko po to, żeby poszerzać horyzonty i uczyć się tolerancji jedncześnie chłonąc wiedzę.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa